ผลงานฝึกอบรม - Do Fast Fail Fast Learn Fast

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Do Fast Fail Fast Learn Fast

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ธันวาคม 2562       1336       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ตลอด 5 ปีของเส้นทางวิทยากรและโค้ช ผมมักจะได้รับโจทย์จาก Mentor Coach อ.ปกรณ์ ให้ลองไปคิด ไปขยาย ไปลงรายละเอียด โจทย์ต่างๆ แล้วทำออกมาเป็นชิ้นงานอยู่เสมอ เช่น
        เขียนบทความประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการโค้ชจากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเอง
        สร้างโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิดใหม่ๆ
        เปิดเซสชั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยๆ
        คิดเครื่องมือการสอนและการโค้ช
        สอนหลักสูตรเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ และเทคนิคเดิมกับหลักสูตรใหม่ๆ
        พัฒนาความเชี่ยวชาญให้ออกมาเป็นเครื่องมือบริหารงาน

        สิ่งที่ได้หากประเมินผลลัพธ์ที่เป็นImpactภายนอก
        บางชิ้นงานก็สำเร็จและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
        บางชิ้นงานก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่ง (เฉยๆ)
        บางชิ้นงานก็เริ่มต้นและจบลงอย่างรวดเร็ว (ไม่เวิร์ค)

        แต่หากประเมินผลลัพธ์ที่ Impact ภายใน ผมกลับได้อะไรมากมายที่เป็นประสบการณ์สะสมมาจนเป็นตัวตน (ในบทบาทวิทยากรและโค้ช) จากการเรียนรู้ระหว่างคิดค้น วิจัย ค้นหาข้อมูล ลองผิดลองถูก แล้วหยิบผลที่ได้มา Develope and Practice อย่างต่อเนื่อง

        สิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ผ่านสามคีย์เวิร์ดหัวเรื่อง
        1. Do Fast (ลงมือทำให้เร็ว)
        การไม่รอให้พร้อม ไม่รอให้สมบูรณ์แบบ ไม่รอให้ข้อมูลครบ แล้วค่อยลงมือทำ แต่ทำเท่าที่มี Resource ขณะนั้นกับการเสริมเติมอีกนิดหน่อย แล้วค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างลงมือทำ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
        ทำให้ผมไม่เสียเวลาไปกับความกลัว ความกังวล ความไม่มั่นใจ ที่สำคัญ...ทำให้ผมไม่ยึดติดกับ "ความสมบูรณ์แบบ" เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

        2.Fail Fast (ผิดพลาดให้เร็ว)
การทำถูก การทำได้ นั้นดีเสมอและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเมื่อจะลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด กลับช่วยสะท้อน Reaources ที่เรามีว่าควรเพิ่มเติม เสริมอะไรมากขึ้น สำหรับผม ผลลัพธ์คือตัวประเมิน ชี้วัดระดับความรู้ ทักษะ วิธีการ ประสบการณ์และ Mindset ที่ใช้ตัดสินใจลงมือทำ หากเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาด ก็จะทำให้เราอยู่กับเรื่องนั้นได้อย่างสนุกและมีความสุขกับมันจริงๆ

        3.Learn Fast (เรียนรู้โดยเร็ว)
       
เมื่อเรายอมรับและอยู่กับข้อผิดพลาดได้แล้ว ก็ต้องรีบถอดบทเรียนเพื่อคิดหาแนวทาง วิธีการใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นลงมือทำอีกครั้งให้เร็วเท่าที่จะเริ่มได้ สร้างวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะไม่หยุดลงมือ ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นคือกรอบของศักยภาพที่ค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้น เพิ่มขึ้น

        ปี 2563 ยังมีอีกหลายโจทย์ หลายชิ้นงานรอให้
        DO FAST
        FAIL FAST
        LEARN FAST
        และน่าจะเป็นปีที่ท้าท้ายบทบาทวิทยากรและโค้ชมากกว่าปีที่ผ่านมามากๆ ครับ