[ผลงานฝึกอบรม] Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 ธันวาคม 2562     420     0

คลาสวันนี้สอน Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching
        สอนที่ Conceptual ของ Mindmap เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีหลักการ
        ให้พื้นที่อิสระในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนรู้ของตัวเอง
        เชื่อมโยงทฤษฎีกับหลักการเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นแนวทางประยุกต์ใช้
        ออกแบบWorkshop ให้ลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างทำและหลังทำ
        ถอดบทเรียนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการ Group Coaching
        เสริมเติมด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหยิบบางมุมไปต่อยอด
ปีหน้าตั้งใจพัฒนากระบวนการสอนที่ Conceptual Training and Group Coaching ให้ลึกและละเอียด เพื่อต่อยอดไปถึงเครื่องมือและรูปแบบWorkbookครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Mind Mapทักษะการโค้ชGroup Coaching

แสดงความคิดเห็น