ผลงานฝึกอบรม - Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ธันวาคม 2562       713       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้สอน Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching
        สอนที่ Conceptual ของ Mindmap เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีหลักการ
        ให้พื้นที่อิสระในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนรู้ของตัวเอง
        เชื่อมโยงทฤษฎีกับหลักการเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นแนวทางประยุกต์ใช้
        ออกแบบWorkshop ให้ลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างทำและหลังทำ
        ถอดบทเรียนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการ Group Coaching
        เสริมเติมด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหยิบบางมุมไปต่อยอด
ปีหน้าตั้งใจพัฒนากระบวนการสอนที่ Conceptual Training and Group Coaching ให้ลึกและละเอียด เพื่อต่อยอดไปถึงเครื่องมือและรูปแบบWorkbookครับ