ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 ธันวาคม 2562       701       0

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

(ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

          ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ

          โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ

          ทัศนคติที่ดี  บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร  แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต

          ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ

          สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร
          ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย
          ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ