[ผลงานฝึกอบรม] สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ธันวาคม 2562     347     0

          ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ

          โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ

          ทัศนคติที่ดี  บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร  แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต

          ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ

          สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร
          ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย
          ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทัศนคติเชิงบวกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น