[ผลงานฝึกอบรม] Leadership with in you

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Leadership with in you

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ธันวาคม 2562     544     0

          หลักสูตร Leadership with in you ผู้นำ ไม่ขึ้นกับตำแหน่ง
          ผู้นำ 5 ระดับ
          ผู้นำ 360 องศา
          Coach มั่นใจในศักยภาพของทุกคน สามารถพัฒนา ภาวะผู้นำได้ โดยเริ่มจากตนเองก่อน

          ผู้เรียนชอบ workshop และ roleplay แนว Training and Group Coaching

          ประทับใจใน พนักงานที่นี่ รักองค์กร อายุงานนาน สามัคคีกันดี ผู้นำให้อิสระในความคิด

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำผู้นำ 360 องศาผู้นำ 5 ระดับ

แสดงความคิดเห็น