ผลงานฝึกอบรม - VUCA WORLD

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - VUCA WORLD

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 ธันวาคม 2562       1026       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

          เมื่อวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับผู้บริหารที่ได้รับโอกาสไปบรรยายในปีนี้
          ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในมุมของการพัฒนาบุคลากรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

          1.ทิศทางขององค์กรที่พนักงานควรรู้
          องค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องดับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ยุคที่คำว่า "VUCA WORLD" ไม่ใช่แค่กระทบกับระดับองค์กร แต่ลงลึกไปถึงระดับบุคคล
          ดังนั้นเป้าหมายที่องค์กรจะก้าวไปให้ถึงตรงจุดนั้น  ทำอย่างไรจึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกับที่พนักงานอยากจะร่วมเดินทางไปด้วย

          2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน
          เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติตัว พฤติกรรมที่คนภายนอกสัมผัส รับรู้ ทำอย่างไรให้เขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือคนขององค์กรนี้ โดยไม่ต้องแนะนำตัว !!!
          ไม่ว่าจะคุยกับ Level ไหน ไม่ว่าจะคุยกับฝ่ายหรือแผนกไหน ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าที่เป็นวัฒนธรรมของคนองค์กรนี้จริงๆ

          3.แนวทางการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์
          เมื่อข้อ1และข้อ2ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลจะต้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาคนทั้ง
          สมรรถนะทางด้าน Functional, Soft Skill
          กรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
          คุณค่าของพนักงาน (Value) ที่สามารถนำไปปฏิบัติตัวให้เป็นอุปนิสัยใหม่ๆ

          4.แผนและรูปแบบการอบรมที่
         
รูปแบบการอบรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ข้อ3 รวมทั้งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (10:20:70)

          การให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ (ทิศทางองค์กร) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพย่อย (สมรรถนะของพนักงาน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์ เวลา ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว