ผลงานฝึกอบรม - One Page Summary and Report

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - One Page Summary and Report

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มกราคม 2563       1982       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        การสร้างแนวคิดแบบ One Page Summary and Report

        มองให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะนำเสนอ
        วิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญที่ต้องการชี้ให้เห็น
        การกำหนด Solution ที่ผ่านกระบวนการคิ
        สร้างรายงานที่มีแบบแผนเป็นกระบวนการ
        สรุปลง 1 page ที่มีความกระชับแต่ครบประเด็น

        การใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจหลักการ ช่วยให้การคิดมีความสอดคล้องและนำเสนอให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนขึ้น