ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 มกราคม 2563       1793       0

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปแบ่งปันเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ให้กับ บ.อะยิโนะโมะโต๊ะ

        Key ของหลักสูตร
        ในองค์ประกอบการสื่อสาร feedback สำคัญที่สุด
        เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับตนเองให้เหมาะกับสไตล์คนที่คุยด้วย
        สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้สื่อสารและจูงใจได้ดี
        หลักการ, เทคนิค NLP และ การนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร

        สิ่งที่ผู้เรียนชอบและจะนำไปใช้
        การฟัง
        การพูดให้ครบถ้วน ทั้งจุดประสงค์ รายละเอียด และทางเลือก
        การสร้างสัมพันธ์ด้วย NLP
        หลักพื้นฐานของ NLP เพื่อการเข้าใจผู้อื่น

        สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้
        เพิ่มการ connect กับผู้เรียน ตั้งแต่เล่าประวัติตนเองสั้นๆ และใช้คำถามให้ผู้เรียนได้ตอบ ได้ rapport ตั้งแต่ต้น และอีกมากมาย
        ช่วง contract บอกกติกาแบบเนียนๆ และค่อยๆ เสริมกติการะหว่างสอน
        ผู้เรียนให้เห็นประโยชน์ของหัวข้อนี้ตั้งแต่ต้น ตามการสื่อสาร ที่สื่อในสิ่งที่ผู้รับสารเห็นประโยชน์ จึงเริ่มจากให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ก่อน ตั้งแต่เกริ่นเข้าเนื้อหา
        มีการใช้ Story Telling จากประสบการณ์ของตนเองเพื่อจูงใจก่อนอธิบายเทคนิคต่างๆ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ของตนเอง น่าจะได้ทั้งความน่าติดตามและเพิ่ม rapport กับผู้เรียนตลอดการสอน
        ฝึกที่จะฟังแบบตั้งใจแบบหน้าตาเป็นมิตร โดยใช้เรื่องของการรู้ตัวจากการฝึกสติ