ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 มกราคม 2563       1107       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพ..Quality Awareness

        คลาสวันนี้ครับ ในช่วงที่ปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนอยู่มากมาย การควบคุมปัจจัยภายในให้ยังคงความมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันที

        สร้าง... Mindset แบบเปลี่ยนแปลงได้ในการทำงานให้มีคุณภาพกับพนักงาน
        ซ่อม... พัฒนา ปรับปรุงส่วนงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนด
        เสริม... ความรู้ เทคนิค เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้สะดวกและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้

        ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องทุกปีครับ