ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 กุมภาพันธ์ 2563       1018       0

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ได้มีโอกาสไปแบ่งปันในงานประชุมประจำปีให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวข้อ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี

        Key หลักๆ
        เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ และประโยชน์ต่อตนเอง
        บุคลิกภาพที่ดีเริ่มจากภายใน มุมมองของตน ทัศนคติที่มี ความเชื่อ ความมั่นใจ แล้วสะท้อนไปที่บุคลิกภาพภายนอก
        บุคลิกภาพภายในและภายนอก
        มารยาทของผู้ให้บริการที่ดี
        ผู้เรียนได้เป้าหมายบุคลิกภาพที่ดีแบบของตนเอง รู้จุดแข็ง จุดที่จะพัฒนาของตน

        สิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้
        การเพิ่มการ connect กับผู้เรียนมากขึ้น การ connect = rapport ที่ดี ทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
        สนุกกับการทำสไลด์ การร้อยเรียงเนื้อหา และการเตรียม
        การเพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในคลาสเพิ่มขึ้น ให้ฝึกตั้งแต่ในห้อง จะได้นำไปใช้ต่อ

        ขอขอบคุณ
        ขอบคุณคุณเดือนที่ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ให้
        ขอบคุณผู้อบรมที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเต็มที่ค่ะ