[ผลงานฝึกอบรม] Value and Strengths Coaching for Sales Manager

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value and Strengths Coaching for Sales Manager

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กุมภาพันธ์ 2563     667     0

        คุณค่าและจุดแข็ง…เรื่องสำคัญในการพัฒนาคนด้วยการโค้ช

        การโค้ช คือ การทำให้เขาได้ค้นพบ คุณค่าและจุดแข็ง ของตัวเอง แล้วเลือกนำมาใช้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง สร้างผลลัพธ์ที่ดี

        Sales Manager ค้นพบคุณค่าและจุดแข็งของตัวเอง แล้วนำหลักการโค้ชไปทำให้ทีมงานใช้คุณค่าและจุดแข็งของเขา ในการทำงานขายให้ทีมประสบความสำเร็จ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งSales Manager

แสดงความคิดเห็น