ผลงานฝึกอบรม - Value and Strengths Coaching for Sales Manager

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Value and Strengths Coaching for Sales Manager

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 กุมภาพันธ์ 2563       882       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        คุณค่าและจุดแข็ง…เรื่องสำคัญในการพัฒนาคนด้วยการโค้ช

        การโค้ช คือ การทำให้เขาได้ค้นพบ คุณค่าและจุดแข็ง ของตัวเอง แล้วเลือกนำมาใช้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง สร้างผลลัพธ์ที่ดี

        Sales Manager ค้นพบคุณค่าและจุดแข็งของตัวเอง แล้วนำหลักการโค้ชไปทำให้ทีมงานใช้คุณค่าและจุดแข็งของเขา ในการทำงานขายให้ทีมประสบความสำเร็จ