ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 2

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 2

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       3 สิงหาคม 2563       541       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Analytical Thinking for understanding situation . วันนี้รุ่นสองแล้ว...

ผมยังสนุกกับการสอนแบบ Virtual Classroom แม้ถ้าเลือกได้อยากสอนแบบ Classroom ปกติมากกว่า แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติก็ต้องปรับตัวตามโจทย์&รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

กระบวนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ ไม่ว่าบริบท สภาพแวดล้อมของclass จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่วิทยากร&โค้ชจะปรับส่วนผสมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของ T&GC (Training and Group Coaching)

มองเห็น & ยอมรับตัวเอง
มีเรื่องที่จะนำไปปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและวิธีการของตัวเอง (Mindset & Methodology) ผ่านกระบวนการสอนของวิทยากร&โค้ช

ส่วนผสมของการสอนที่ผมยึดถือและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของคลาสคือ
เนื้อหาที่เป็นทฤษฎี
หลักการประกอบ
เครื่องมือ & กิจกรรม
กระบวนการที่ใช้

ด้วยความเป็น Virtual Class แบบนี้ การ blend ทั้ง 4 ส่วนผสมผ่านกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องในแต่ละ class ครับ