[ผลงานฝึกอบรม] ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาและบริหารงานแบบหลักคิดเชิงนวัตกรรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาและบริหารงานแบบหลักคิดเชิงนวัตกรรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 สิงหาคม 2563     180     0

Training & Workshop Class วันนี้ด้วย T&GC

:: VUCA World :: Comfort Zone :: Mindset ::

สร้าง Awareness กับสถานการณ์VUCA รอบตัว
มองเห็นComfort Zone ที่เป็นศักยภาพที่มีอยู่
ปรับเปลี่ยน Mindset ตามสถานการณ์

INNOVATION คือสิ่งที่ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้องค์กรแข่งขันได้ในสถานการณ์ VUCA ด้วยDefinition 3 ข้อคือ

1.ต้องใหม่ (New) ไม่ว่าจะเป็น Design , Process , Management tools
2.Innovation นั้นต้องใช้งานได้จริง
3.Innovation นั้นต้องสร้างImpact ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

Challengeตัวเองในวันนี้ทั้ง Tools & Technique , Workshop , กระบวนการสอนที่จัดเตรียมมากครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  VUCA Worldนวัตกรรมผู้บริหารยุคใหม่

แสดงความคิดเห็น