ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและเขียน Mind map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและเขียน Mind map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 สิงหาคม 2563       499       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้ : ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map

การเรียนรู้ที่แก่นทฤษฎีของ Mind Map
การเข้าใจการทำงานของสมองซีกขวาและซ้ายในเชิงที่สอดคล้องกับหลักการ Mind Map
ทักษะการคิดต่างๆที่ประยุกต์ใช้กับ Mind Mapได้
ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทดลองเขียน Mind Map ในStyle ตัวเองด้วยสถานการณ์จริง

กระบวนการสอนด้วย Training and Group Coaching
    #ชอบ
    เรื่องมี่เรียนมีสิ่งที่น่าสนใจ มีประโยชน์ หรือไม่ ??
   
    #เชื่อ
    เรื่องที่เรียน เราสามารถนำไปใช้ได้งานได้จริงหรือไม่ ??

    #ใช่
    มีเหตุการณ์ สถานการณ์ไหนของเราใกล้เคียงหรือเหมาะกับสิ่งที่กำลังเรียนหรือไม่ ??

    #ใช้
    หาก ชอบ-เชื่อ-ใช่ แล้ว เราจะมีแนวทางนำสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไร


การสอนด้วยเทคนิคการทำให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรียนรู้ สำรวจตัวเองระหว่างเรียน และขยายกรอบความคิดเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์กับงานของตัวเองได้

VDO Preview หลักสูตร