[ผลงานฝึกอบรม] สร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Lean Canvas

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Lean Canvas

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 สิงหาคม 2563     203     0

คลาสวันนี้มาอยู่กับกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวกับ Digital ของบริษัทในหัวข้อแบบผสมผสาน(Intregrate)ครับ

1.พัฒนากรอบความคิดเชิงธุรกิจยุคใหม่ (VUCA)
Digital Transformation
Agile working Mindset
Customer Centric

2.ประยุกต์ใช้หลักการ&เครื่องมือ Design Thinking ในการสร้างProduct & Service ที่เป็นเชิงนวัตกรรม

3.การใช้Lean Canvas เป็นFramework ในการสรุปแผนธุรกิจแบบลีนด้วยกระดาษหนึ่งแผ่น

4.การใช้บทบาท Mentor & Coach สร้างกรอบความคิดให้กับทีมงาน


วันนี้เลยต้องสอนแบบเชื่อมโยง 2 Layers
    1.คิดถึงบริบทงานของตัวเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
    2.คิดถึงน้องๆทีมงาน ที่จะไปเป็น Mentor and Coach ให้เขาคิด Innovation Product ด้วยกรอบความคิดเชิงธุรกิจได้

ท้าทายและสนุกแน่นอนครับวันนี้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  VucaDesign ThinkingLean

แสดงความคิดเห็น