ผลงานฝึกอบรม - สร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Lean Canvas

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Lean Canvas

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 สิงหาคม 2563       386       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้มาอยู่กับกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวกับ Digital ของบริษัทในหัวข้อแบบผสมผสาน(Intregrate)ครับ

1.พัฒนากรอบความคิดเชิงธุรกิจยุคใหม่ (VUCA)
Digital Transformation
Agile working Mindset
Customer Centric

2.ประยุกต์ใช้หลักการ&เครื่องมือ Design Thinking ในการสร้างProduct & Service ที่เป็นเชิงนวัตกรรม

3.การใช้Lean Canvas เป็นFramework ในการสรุปแผนธุรกิจแบบลีนด้วยกระดาษหนึ่งแผ่น

4.การใช้บทบาท Mentor & Coach สร้างกรอบความคิดให้กับทีมงาน


วันนี้เลยต้องสอนแบบเชื่อมโยง 2 Layers
    1.คิดถึงบริบทงานของตัวเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
    2.คิดถึงน้องๆทีมงาน ที่จะไปเป็น Mentor and Coach ให้เขาคิด Innovation Product ด้วยกรอบความคิดเชิงธุรกิจได้

ท้าทายและสนุกแน่นอนครับวันนี้