ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 สิงหาคม 2563       421       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ผมแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกมุ่งเน้นที่ mindset เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและติดตามงาน สะท้อนให้เห็นความคิด ความรู้สึกของตนเอง เพื่อให้แต่ละคนอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

ส่วนที่สองมุ่งเน้นที่ Tool เพื่อนำไปปรับใข้ด้วยความที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางแผนและติดตามงานในระดับเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองกับเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่เพื่อเพิ่มไฟในการกลับไปลงมือทำอีกครั้ง

ต้องขอบคุณผู้เรียนทุกท่านกับความตั้งใจเรียนรุ้และแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ แน่นอนนว่าวันนี้ผมใช้กระบวนการที่เชื่อมั่น T&GC รวมถึงเพิ่มความสนุกด้วย Powerful Game Coaching เป็นกำลังใจให้กับทุกการเปลี่ยนแปลงครับ

ขอบคุณสถาบันเอนเทรนนิ่ง น้องโบว์ช่วยประสานงาน
ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชา