[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 สิงหาคม 2563     196     0

มาไกลหน่อยวันนี้ มาอยู่กับกลุ่มผู้จัดการในหมวดหลักสูตรบริหารจัดการ

1.Continuous Improvement Process
สร้างกรอบความคิดการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ (PDCA Management)
การเป็นผู้นำกระตุ้นจูงใจทีมงานให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

2.Resources Management
การสร้าง Ownership Mindset ให้ตัวเองและทีมงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า (Lean)
การวิเคราะห์เป้าหมายและวางแผนทรัพยากร
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับผลลัพธ์และเป้าหมาย

เป็นอีกหนึ่งหมวดหลักสูตรที่ชอบสอนครับ เพราะได้เชื่อมโยงMindset และ Solution เพื่อการสอนและโค้ชให้เกิดมุมมองใหม่ๆได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาการทำงานบริหารงานทรัพยากร

แสดงความคิดเห็น