ผลงานฝึกอบรม - นักขายบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - นักขายบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 กันยายน 2563       420       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลังจากนักขายรุ่นใหม่ได้ออกField Tripกับกลุ่มพี่เลี้ยงแล้ว วันนี้ก็ได้เวลามาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันครับ

เนื่องจากกลุ่มวันนี้มีจำนวน7ท่าน จึงเหมาะกับการใช้รูปแบบ Coaching & Consulting เพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามได้อย่างละเอียดและเชิงลึก รวมถึงได้ทั่วถึงครบทุกท่าน

ส่วนวิทยากรในฐานะ Coach & Consult ได้ใช้ทักษะของโค้ชผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง (Role Playing)

การใช้คำถามเพื่อสำรวจตัวเอง
การใช้คำถามเพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆ
การใช้คำถามเพื่อให้ตระหนักรู้เชิงลึก
การใช้คำถามเพื่อสร้างการยืนยัน

การฟังที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strength)
การฟังที่กรอบความคิดต่อเหตุการณ์ (Mindset)
การฟังที่วิธีการ/กลยุทธ์ที่เลือกใช้จากประสบการณ์ของผู้เรียน (Strategy & Methodology)

การสะท้อนกลับด้วยคำชม (Positive Feedback)
การสะท้อนกลับเชิงท้าทายมุมมอง (Challenging Feedback)
สะท้อนกลับแบบ2ทิศทาง (Sandwich Feedback)

การให้คำแนะนำที่วิธิการโดยตรง
การให้คำแนะนำแบบเปิดมุมมองเพื่อชวนคิดต่อ
การให้คำแนะนำโดยใช้มุมมองร่วมของผู้อื่น

เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมได้ต่อยอดทักษะต่างๆ กระบวนการสอนด้วยการโค้ช รวมถึงประสบการณ์ด้านงานขายในอีกเลเวลหนึ่งครับ

หลังจากนี้นักขายทั้ง7ท่าน จะได้นำทั้งกรอบความคิดและเทคนิคต่างๆที่เขาเป็นผู้เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติในช่วงเดือนที่สองของField Trip แล้วกลับมาติดตามผลกันในอีกหนึ่งเดือน