ผลงานฝึกอบรม - การบริหารโครงการก่อสร้างในภาพรวม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารโครงการก่อสร้างในภาพรวม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2563       363       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลังจากทั้งเลื่อน ทั้งชะลอด้วยเหตุจากทางวิทยากรบ้าง องค์กรเองบ้าง กา รLockdown บ้าง ในที่สุดก็ได้ดำเนินการอบรมในวันนี้

"การบริหารโครงการก่อสร้างในภาพรวม" หลักสูตรสำหรับนักบริหารโครงการและผู้เกี้ยวข้องทุกระดับ


การสร้างมุมมองในภาพกว้างของโครงการเหมือนฉายภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละLife Cycle รวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็น งานที่ต้องทำ ทรัพยากรที่ต้องใช้ อุปสรรค/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น


นำมาสร้างแผนงานบริหารเพื่อใช้ในการติดตาม Monitoring ตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อประเมินผลปฏิบัติงาน ความคืบหน้า การใช้ทรัพยากร เทียบกับแผนงาน


รวมถึงการใช้ทักษะอื่นๆประกอบเช่น
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- การเจรจาต่อรอง
- การมอบหมายงาน


ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายได้ครับ