ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงานด้วย On job Training and Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงานด้วย On job Training and Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 กันยายน 2563       346       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาสอนแบบ Classroom อีกครั้งครับ


หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานด้วย On Job Training & Coaching"


หัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในงาน เมื่อมีพนักงานใหม่หรือรับหน้าที่ใหม่ในงาน หัวหน้างานก็มักจะมีอีกหนึ่งบทบาทเพิ่มขึ้นมาคือ"ผู้สอนงาน"


แต่การสอนงานยุคใหม่ให้สอดคล้องกับโจทย์และความคาดหวังของทีมงาน(ผู้เรียน)อาจต้องใช้หลายๆบทบาทผสมกันเช่น
โค้ช
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ครู / ครูฝึก เป็นต้น


เพราะผู้เรียนบางคนอาจจะ
ไม่อยากทำงานนั้น
มีวิธีการ ความคิดของตัวเอง
ไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำงานนั้นได้
ไม่รู้สึกว่างานนั้นเป็นเป้าหมายของเขา
เป็นต้น


ดังนั้น...การให้ความสำคัญที่ผู้รับการสอน ให้เฉพาะสิ่งที่เขาอยากรู้/ควรรู้ แล้วกระตุ้นให้เขากล้าลงมือปฏิบัติ หมั่นฝึกฝนและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เขาถนัดและต้องการ


รวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและงานที่รับผิดชอบอยู่
.
ช่วงนี้ได้รับโอกาสในการสร้างผู้สอน , วิทยากรภายในอยู่บ่อยๆ ได้ทบทวนและพัฒนาตัวเองด้วยครับ