ผลงานฝึกอบรม - การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 กันยายน 2563       276       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาติดตามกลุ่มวิทยากรภายในมืออาชีพอีกครั้ง
.
หลังจากไปลงพื้นที่และนำเทคนิคต่างๆไปทดลองสอน วันนี้ต้องใช้บทบาท Mentor - Coach - Consult สลับกันตามจังหวะและเหตุการณ์ต่างๆ
การเก็บข้อมูล(เบาะแส)ที่เป็น ความคิด-ความเชื่อ-ความรู้สึก รวมถึงAction ของเขาถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่วิทยากร&โค้ช นำมาใช้เป็นเนื้อหาในการดำเนินClinic session ได้

ผมจึงตั้งคำถามเพื่อให้ทุกท่านแชร์ประมาณนี้ครับ

คุณสอนใคร สอนอะไร และสอนอย่างไร ?
รู้สึกอย่างไรกับการสอนของตัวเอง ?
สิ่งที่รู้สึกว่าทำได้ดีในการสอน ?
สิ่งที่อยากพัฒนาในการสอนเพิ่มเติม ?

ผู้เรียนได้สำรวจตัวเองหลังจากไปสอน ส่วนวิทยากร&โค้ชก็ได้เบาะแส(ประเด็น)จากการฟังและจดบันทึกคำสำคัญที่จะมาสอน-โค้ช-แนะนำ ต่อได้ครับ