ผลงานฝึกอบรม - สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 กันยายน 2563       529       0

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปสอนที่เคไลน์ ในหลักสูตร "สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง" @KLine

เนื้อหา
ค้นหาคุณค่าในตนเอง
เลือกคุณค่าที่สำคัญมาปรับใช้ในการบริการในแบบของตน
จิตวิทยาการบริการ
การสื่อสารกับลูกค้า เข้าใจความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับลูกค้า
 การเข้าใจความคิดเชิงลบที่มีในงานบริการ และเทคนิคการก้าวข้ามความคิดลบ
การ response กับสถานการณ์ที่เจอ
การจูงใจในการสื่อสาร ผ่านการโฟกัส ภาษาพูด และท่าทาง ( Physiology)
ทักษะการให้บริการที่ดี การเข้าใจตนเอง การสร้างสัมพันธ์ การจัดการอรมณ์เชิงลบ และทัศนคติเชิงบวก

สิ่งที่ได้เรียนรู้
การให้เรียนได้ set ความคาดหวังตั้งแต่เริ่มเรียน และให้แบ่งปันในคลาส เพื่อให้ตัวเราเองสามารถให้บริการได้ตรงตามความความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้
การค้นหาคุณค่าผ่านกิจกรรม who am I อย่างเป็นระบบ ที่ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ทำให้ผู้เรียนเจอคุณค่าดีๆ และเห็นว่าคุณค่าใดที่ใช้บ่อย ๆ และเลือกคุณค่าที่สอดคล้องกับงาน กับนโยบายองค์กรไปใช้ในงานได้
การถาม การสังเกต และให้พื้นที่ในการแชร์ในคลาส เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเหตุการณ์ของตนเองมาคิดต่อยอดกับสิ่งที่เรียน
การสรุป key word ที่ผู้เรียนแชร์เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหา ตอบคำถามโดยเชื่อมโยงกับสไลด์
การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งจังหวะเวลา เนื้อหาที่ให้ และกิจกรรม ปรับตนเองให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยเริ่มจากการวางใจก่อน ว่าทุกอย่างจะลงตัว
mindset ให้ในสิ่งที่เรามี มาให้ มาช่วยให้ผู้เรียนได้ต่อยอดในสิ่งดีๆ ที่มีในตนเอง เป็นเพื่อน เป็นครู เป็นโค้ช