ผลงานฝึกอบรม - สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 ตุลาคม 2563       314       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้มา Follow up & Workshop Training หลังจากผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Conceptual ต่างๆผ่าน VDO Online ไปแล้ว
O-M-O (Online merge Offline) เป็นรูปแบบการสอนใหม่ที่ทางสถาบันสร้างขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เช่น

ลดเวลาการอธิบายเนื้อหา (Training)ในคลาสลง
เพิ่มเวลาให้กับการทำ Workshop อย่างเต็มที่
วิทยากรใช้บทบาทของCoach&Mentor มากขึ้นลดบทบาทTrainer เพื่อมุ่งเน้นการต่อยอดและการประยุกต์ใช้เหตุการณ์จริง
จบจากคลาสแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถกลับไป ทบทวนใน VDO Online อีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกและถอดบทเรียนตัวเองได้

ด้วยกระแสเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับโจทย์ความคาดหวังขององค์กรทั้งเชิงพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคน

     ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คนเข้าใจตัวเอง สร้างแนวคิดด้วยตัวเอง โดยใช้กรอบความคิดแบบใหม่ เพื่อจัดการสถานการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอน คลุมเครือ ซับซ้อน โดยใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาต่อยอดกับทรัพยากรที่มี เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

VDO Preview หลักสูตรนี้