ผลงานฝึกอบรม - Conflict Management รุ่น 4

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Conflict Management รุ่น 4

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 ตุลาคม 2563       370       0

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ขอบคุณ ผู้เรียนที่ทำให้คลาส Conflict Management มีสีสันค่ะ

บันทึกการเรียนรู้ หลักสูตร Conflict Management รุ่น 4

หลักการ
- เข้าใจธรรมชาติความขัดแย้ง และสาเหตุต่างๆ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน
- เข้าใจความคิดเชิงลบของตนเองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการปรับมุมมอง เพื่อเอาชนะความคิดเชิงลบนี้
- เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วย NLP (การโปรแกรมสมองด้วยภาษา/การสื่อสารเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ)
- เทคนิคการสื่อสาร การเข้าใจคนที่มีคุณลักษณะที่ต่างกันและการปรับตัว เพื่อบริหารความขัดแย้ง
- เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และให้ผู้เรียนเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เขาเจอ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้
- การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และแบ่งปันแบบ Virtual class ในผู้เรียนที่มี background ที่หลากหลาย และความพร้อมของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
- การสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาที่เราแบ่งปัน กับการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่างๆ
- การยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับเคสของผู้เรียน
- การสร้าง rapport และการสลับระหว่างหมวกผู้สอน โค้ช เพื่อน

G R A T I T U D E

ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีค่ะ ทั้งแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และกลับมาเฝ้าหน้าจอ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ประทับใจในผู้เรียนสุดๆ 
ขอบคุณ อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ / อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ไว้ใจ ให้คำแนะนำ และให้โอกาสได้ทำโปรเจคยาวด้วยกันค่ะ
ขอบคุณ คุณเอ๋ HR Betagro และทีมงานสถาบัน Entraining และ Patcharin Roongsuk ที่ช่วย support ให้คลาสดำเนินไปอย่างราบรื่น
ขอบคุณ อ. วีรพันธ์ เกษสังข์ รุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ 24/7 ชื่นชมในความเมตตาของพี่มากๆ ค่ะ
ขอบคุณตัวเองที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และคอยถอดบทเรียนการสอน ทุกครั้งที่นั่งพิมพ์ถอดบทเรียน จะมีการตระหนักรู้บางอย่างเพิ่มเติม บางอย่างเป็นรายละเอียดมากๆ ไม่ได้พิมพ์ แต่ได้ตระหนักถึงเพิ่มเติม และมีความสุขทุกครั้งที่ทำ ได้นึกถึงบรรยากาศคลาสนั้นๆ และได้เห็นพัฒนาการของตนเอง