ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 ตุลาคม 2563       299       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร "การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ" หลักสูตรในวันฝนพรำวันนี้ครับ...

ผมชอบสอนหลักสูตรนี้ เพราะได้ตระหนักรู้การคิดวิเคราะห์ของตัวเองระหว่างการสอน

รวมถึงการเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆจากเคสผู้เรียนเพื่อนำมาเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์ เดินกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี และชวนผู้เรียนสร้างการเรียนรู้แบบต่อยอดกับงานของตัวเองได้ครับ