ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ตุลาคม 2563       376       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Online Merge Offline (OMO) หลักสูตร Train The Internal Trainer

หัวหน้างานที่เป็นบุคลากรภายในองค์กรสอนกันอยู่แล้ว…การเพิ่มบทบาท “วิทยากรภายในองค์กร(Internal Trainer)” อีก 1 บทบาท…น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากๆครับ ผู้สอนงาน เปลี่ยนเป็น วิทยากรภายในองค์กร…ต้องเริ่มต้นอย่างไร?