ผลงานฝึกอบรม - ทักษะผลการปฏิบัติงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะผลการปฏิบัติงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 ตุลาคม 2563       314       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาบรรยายหลักคิดและการพัฒนางานด้วยเทคนิค PDCA ให้น้องๆพนักงานกลุ่มออฟฟิสและ support

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตทั้งด้าน Financial และด้าน Operation และสามารถเริ่มได้ที่ตัวพนักงานเอง โดยไม่จำเป็นต้องรอนโยบายหรือการสั่งการจากระดับบน เนื่องจากเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของงาน Ownership Mindset  PDCA จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทั้งกรอบความคิดและวิธีการทำงานได้