ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่า Value Coaching สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่า Value Coaching สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 ตุลาคม 2563       354       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การโค้ชคุณค่า(Value Coaching) สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

การทำให้ทีมงาน มองเห็นคุณค่า และ เลือกใช้คุณค่า ของตัวเอง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง…ทำให้เขาสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้สูงขึ้น

ผู้บริหารที่เป็น “โค้ชภายในองค์กร” ตามบทบาทหน้าที่…สามารถใช้การโค้ชคุณค่าให้ทีมงานได้ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครับ

การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติงานจริงใน Class มีความท้าทายเป็นอย่างมาก…เพราะต้องนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริหาร มาฝึกฝนกัน ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง