ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       9 พฤศจิกายน 2563       366       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้เดินทางมาที่อ.ปากช่อง อยู่กับกลุ่มหัวหน้าและผู้บริหาร หัวข้อ "ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน"

5 Keyword สำคัญของหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้นำเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นและอยากพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสร้างทีม

#Leader การเป็นผู้นำ...เมื่อต้องนำบุคคลรอบตัว ทั้งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

#Leadership การแสดงคำพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกมาแล้วคนรอบตัวมองเห็น รับรู้ รับฟังและ.ตัดสินใจบางอย่าง(อยากตามหรือไม่อยากตาม)

#Influence การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น..ในเชิงบวก โดยใช้ผลงาน-ความสามารถ(Potential) ทักษะเรื่องคน(Human Skill) ทำให้คนรอบตัวเกิดความเชื่อถือ การยอมรับ (TRUST) อันจะทำให้สามารถโน้มน้าว จูงใจคนอื่น

#Teamwork การทำสร้างให้ทีม.."เวิร์ค" ใช้ภาวะผู้นำของเรา(TRUST)เข้าใจคนที่ความแตกต่าง สร้างการกระตุ้นจูงใจให้ทีมเกิดความร่วมมือ

#TeamValue คุณค่าของทีม...จูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญและปฏิบัติตัวตามค่านิยมของทีมและองค์กร ทำให้คนภายนอกรับรู้ สัมผัสได้