ผลงานฝึกอบรม - สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 พฤศจิกายน 2563       494       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สำหรับผมแล้ว .. ความท้าทายในการสอนในรูปแบบของตนเองโดยมีมาตรฐานของสถาบัน Entraining
ของ Pakorn Wongrattanapiboon กำกับ เป็นความท้าทายที่มีเสน่ห์และผมก็ชื่นชอบมาก

การพยายามออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ตรง ในเนื้อหาที่ได้วางไว้แล้ว คือความท้าทาย ที่ผมกำลังพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆ ตาม resource ของผมที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่แตกต่างหลากหลาย ท้าทายให้ผมต้องพัฒนากิจกรรมที่แตกต่างตามเนื้อหา และเงื่อนไขที่เหมาะกับบริบทขององค์กรแต่ละที่

เนื้อหาที่เป็นมาตรฐานก็ช่วยตบๆให้ความเป็นเหยี่ยวของผมไม่พาคนออกนอกเส้นทาง สร้างสมดุลทั้งการสะท้อนตัวตนของผู้เรียน และเนื้อหาที่องค์กรต้องการ

ผมกำลังพัฒาตนเองบนเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความสมดุลของแบบฉบับของตัวเองที่ต้อวปฏิสัมพันธ์กับสภาพการณ์จริง สำเร็จบ้าง, fail บ้าง เจ็บบ้าง คือความร่ำรวยประสบการณ์ (พูดได้จากความคิด.. ของจริงก็ยังต้องทำงานกับตัวเองเสมอในเรื่อวนี้ )

ขอบพระคุณครูบาอาจารย์สายฟา และสายโค้ช ที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยประคับประคองเมื่อผมเผชิญความท้าทายที่ยากลำบาก...