ผลงานฝึกอบรม - Growth Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Growth Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 ธันวาคม 2563       920       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร Growth Mindset @Toshiba

เกิดการตระหนักรู้จากเนื้อหา และ การทำกิจกรรม ส่งผล ทำให้เกิดการมองที่เปลี่ยนไปจากที่มองพฤติกรรมปกติของตนเองและเพื่อนว่ามันก็เป็นแบบนั้นเอง มาวันนี้เข้าใจว่าพฤติกรรมที่ปกตินั้น จริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่เป็น Fixed Mindset ได้ชัดขึ้น และ ควรที่จะเลือกพฤติกรรมที่เป็น Growth Mindset อย่างไร


ทำกิจกรรมกลุ่ม Incantation คาถาเรียกพลัง Growth Mindset ได้ดี ตั้งอกตั้งใจ ในเวลาที่จำกัด เป็น Teamwork ดีกันทุกกลุ่ม ทำทั้งๆที่กลัว ทั้งๆที่ไม่กล้า และ คิดว่าทำไม่ได้ ได้เห็น Fixed Mindset ของตนเองและของเพื่อนในระหว่างที่ระดมความคิดในการ
ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และ ได้เรียนรู้ว่า เมื่อมี Growth Mindset ก็จะช่วยให้ออกมา จาก Comfort Zone พื้นที่ปลอดภัยได้ง่ายขึ้น