ผลงานฝึกอบรม - การพูดในที่สาธารณะ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพูดในที่สาธารณะ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 ธันวาคม 2563       641       0

อ. ชวน ทองไทยสิน

(วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้สอน : เริ่มจากหลักการพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ สู่เทคนิคเชิงลึก ที่นำไปใข้ได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการรับการดึงศักยภาพ ในการพูดในที่สาธารณะ ไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้น (high performance)

ผู้เรียน : อาจารย์สอนสนุก พูดสนุก เกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว เป็นธรรมชาติ พร้อมฝึกฝนทักษะต่างๆตลอดเวลา
จบคลาสแล้ว ก็กล้าพูดในที่สาธารณะมากขึ้น เพราะอาจารย์ทำให้เรามองเห็นตัวเอง (ตามกระบวนการส่องกระจก) จึงมั่นใจว่าเราทำได้ เราพัฒนาได้ครับ