ผลงานฝึกอบรม - Group Coaching Strategic and Leadership

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Group Coaching Strategic and Leadership

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 ธันวาคม 2563       543       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้มาทำ Group Coaching กับผู้บริหารระดับต้นจำนวน12 ท่าน
กรอบเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่อง Strategic & Leadership

กรอบการสอนและการชวนคิดจึงมุ่งเน้นที่
สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง การเอาชนะความกังวลและเข้าใจสถานการณ์ VUCA ที่กระทบกับกระบวนการทำงาน
การเชื่อมโยงหลักการคิดกลยุทธ์เข้ากับสถานการณ์ในการทำงาน เพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม
การประยุกต์ใช้เครื่องมือนักกลยุทธ์กับเป้าหมายที่ได้รับเพื่อคิดหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย
สร้างการตระหนักรู้ความแตกต่างระหว่างบทบาท"ผู้นำ"กับ"ผู้จัดการ" โดยเลือกเหตุการณ์ที่ใบ้แต่ละบทบาทกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น
พัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการสร้าง TRUST กับทีมงาน(เชื่อถือ - ยอมรับ - ไว้วางใจ)
การใช้ทักษะที่สำคัญของ Leader ในการสื่อสารกลยุทธ์ที่เลือกกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง
จำนวนคนกำลังดีกับการทำ Group Coaching น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Workshop และการนำเสนอตลอดทั้งวันครับ