ผลงานฝึกอบรม - กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2563       698       0

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ภาพรวม HR Manager ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนอบรม โดยมี 1 Brainstorming และ 3 Workshop และสรุปภาพรวม ผู้เรียนตั้งใจดีมีคำถามอยู่ตลอด ทางลูกค้าพึ่งจะเริ่มทำ Training Roadmap ให้ครบทุกๆด้าน จากเดิมเน้นเพียงที่ Functional Competency