[ผลงานฝึกอบรม] กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2563     100     0

ภาพรวม HR Manager ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนอบรม โดยมี 1 Brainstorming และ 3 Workshop และสรุปภาพรวม ผู้เรียนตั้งใจดีมีคำถามอยู่ตลอด ทางลูกค้าพึ่งจะเริ่มทำ Training Roadmap ให้ครบทุกๆด้าน จากเดิมเน้นเพียงที่ Functional Competency

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Training Roadmapแผนการฝึกอบรมทำแผนฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น