ผลงานฝึกอบรม - การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2563       454       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การเงินขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน... สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
อบรมวันที่ 13/12/63