ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาการทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาการทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2563       659       0

อ. ชวน ทองไทยสิน

(วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท : บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์