ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 มกราคม 2564       675       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม


ผู้เข้าอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมสมองในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน ได้ใช้สถานการณ์จริงในงานที่เขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหลายๆเรื่อง โดยใช้กรอบความคิดแบบ Growth Mindset มากำหนดวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อเปลี่ยนความกังวลกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง โดยมองไปสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ทักษะใหม่ๆที่จะได้ฝึกฝนจากงานใหม่ๆ