ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์และภาวะความเป็นผู้นำ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์และภาวะความเป็นผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 พฤษภาคม 2564       590       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหาร “ทีมพลังหนองปรือ” ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ประชาชนส่วนท้องถิ่น

การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)…ใช้ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

ภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership)…บทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้อื่น เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ
การเริ่มต้นที่หลักสูตรพื้นฐานนี้ 2 วัน ผู้บริหารตั้งใจที่จะให้ทีมงาน มีแนวการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และ เข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์…สร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ที่ใช้จุดเด่นของแต่ละบุคคลมาสร้างพลังในการทำงานร่วมกันที่ดีต่อไปครับ

การพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็ง ทั้งด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสุขอนามัย…เป็นเป้าหมาย 6 Good ของทีมครับ

Course Outline : คลิ๊กที่นี่