ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเอง ของนักขาย

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเอง ของนักขาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 พฤษภาคม 2564       942       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สอนแบบ Virtual Class (ห้องเรียนทิพย์)
ก็สนุกไปอีกแบบ

เตรียมการสอน อยู่หลายเพลา ไม่ใช่เนื้อหา แต่ การดูแลผู้เรียนจำนวน ระดับ 100 คน เป็นงานที่ท้าทาย ที่จะให้เขาอยู่กับ class ร่วมสร้างการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้าง Growth mindset พัฒนาตัวเอง สำหรับนักขาย

นักขายเป็นบุคคลากรที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร สำหรับนักขาย ที่จุดขาย (PC) ที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้ง สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ที่เกิดจากโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่องค์การสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ ทำให้ต้อง เรียนรู้เรื่องใหม่ไปหลายอย่าง และยังต้องทำหน้าที่ ที่ต้องรักษายอดขาย เป็นเรื่องที่สร้างความคิดเชิงลบกับงานขายอย่างมาก

หลักสูตรนี้ ยังใช้กระบวนการ Training & Group Coaching โดย ให้ผู้เรียน
- สำรวจ หลุมพรางทางความคิดของนักขาย
- มองเห็นจุดเด่นของตัวเอง
- รู้ว่า การปรับความคิดเพื่อการเติบโตสามารถปรับในเรื่องแฝอะไรได้บ้าง
- การก้าวข้ามอุปสรรค/สิ่งเร้า ที่มักพบเจอ
- หบักการพัฒนาตัวเองของนักขาย

ต้องขอบคุณ น้องพะแพง ที่มาเป็นผู้ช่วยในวันนี้ ที่ครั้งแรก ก็ทำได้ดี... นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการได้สัมผัส Virtual Class อย่างใกล้ชิด