[ผลงานฝึกอบรม] Critical Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Critical Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     155     0


ผ่านไปได้อย่างน่าพึงพอใจสำหรับ Process การสอนวันนี้
อธิบายทฤษฎี หลักการของ Critical Thinking พอให้เห็นภาพ
ยกตัวอย่างให้เห็นการเชื่อมโยงกะบหลักการ
ตั้งคำถามสร้างAwareness
กิจกรรมกลุ่มให้เกิดการBrainstorm
สร้างบรรยากาศการนำเสนอด้วยการแข่งขัน
ฟังสิ่งที่ผู้เรียนแชร์วันนี้แล้วทำให้มองเห็นได้ว่า
Mindset แบบ Critical Thinking คือจุดเริ่มต้นทั่สำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Critical Thinkingคิดเชิงวิพากษ์ วิพากษ์

แสดงความคิดเห็น