ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์สร้างความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์สร้างความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 ตุลาคม 2564       428       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ได้กลับมาสอน Onsite อีกครั้ง... แม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็พยายาม Protect ความเสี่ยง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
.
หลักสูตรวันนี้ "Critical Thinking Skill"
.
เป็นหลักสูตรที่มี Workshop ให้ Brainstrom ค่อนข้างมาก
.
เนื่องจากทางผู้จัดเน้นให้มีกิจกรรมกลุ่ม และแนวการสอน T&GC เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันตลอดคลาส
ผมเลยให้กรอบในการจัดโต๊ะโดยมีกรอบคือ "ไกลเท่าที่ยังคุยกันได้ยินและใกล้เท่าที่ยังรู้สึกปลอดภัย" เลยออกมาอย่างที่เห็นครับ