ผลงานฝึกอบรม - Lean Mindset and Work Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Lean Mindset and Work Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2564       426       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Lean Mindset & Work Management

ช่วงนี้ต้องปรับ Mood & Tone ของการบรรยายบ่อยหน่อยเนื่องจากการสอนแบบ Virtual Online กับ Onsite มีรายละเอียดและปัจจัยแตกต่างกัน

สอนOnsite จะเก็บเบาะแสข้อมูลผู้เรียนได้สะดวกและลึกกว่าเนื่องจากความไวในการ Participation

ส่วนOnline ต้องใช้จินตนาการ (และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้สอน) เข้ามาช่วยทดแทนความ Delay และ Participation ที่ไม่เข้มข้นเท่า Onsite

แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการสอน Online เท่าที่สัมผัสมาคือเราสามารถ Engaged กับผู้เรียนได้บ่อยและในจำนวนคนที่มากในเวลาอันสั้นผ่านทาง Featured ต่างๆเช่น การใช้ สติกเกอร์ การแชร์แนวคิดผ่านข้อความทาง Chat , การPresent ด้วย Powerpoint , Excel ที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น

และสำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านแนวคิดของผู้อื่นที่พูดคุยหรือนำเสนอเพราะทุกคนจะได้ยินเสียง มองเห็นภาพชัดเจนพอๆกัน

สำคัญอย่างที่สองที่ผมชอบในการสอนแบบ Online คือ การใช้ Virtual Whiteboard แบบนี้ทำให้ผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแบบ Onsite

เพราะหลักการบางอย่างหากใส่ไปในสไลด์ก็ทำหน้าสไลด์มากเกินไป และบางหลักการต้องหยิบมาเชื่อมโยงบ่อย หากอยู่ในสไลด์บางที่ต้องเปิดกลับไปกลับมา
ซึ่งกรณีนี้เราสามารถเขียนลงสไลด์นั้นๆได้เลย และจะหยิบมาใช้บ่อยเท่าไรก็ได้

สรุป....ชอบทั้งสองแบบ ขอให้ได้มีโอกาสสอนครับ