[ผลงานฝึกอบรม] Logical and Lateral Thinking at Betagro

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Logical and Lateral Thinking at Betagro

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     15 ตุลาคม 2564     75     0

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย (Logical and Lateral Thinking) @Betagro

สองวันนี้อยู่กับผู้เรียนรุ่นที่ 7 แล้ว
.
หลักสูตรนี้สอนกี่ครั้งก็สนุก แม้ชื่อหลักสูตรเหมือนจะเข้าใจยาก แต่ดีใจที่จบคลาสแล้วผู้เรียนกลับรู้สึกว่าไม่อยากอย่างที่คิด
.
ผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากเทคนิคหนึ่งที่ยึดถือเป็นกรอบในการสอนคือ "4 ช."
.
#ชอบ
เมื่อไรที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชอบในเนื้อหา เขาจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้นั้น ซึ่งความชอบเกิดจากเขารู้สึกว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวเขาผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริงในงาน ทำให้มองเห็นประโยชน์หากได้นำไปประยุกต์ใช้
#เชื่อ
บางครั้งเทคนิคที่ยากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า"ไม่เหมาะ"กับเขา ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนรู้ว่าเครื่องมือนั้นมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงผ่านตัวอย่างและกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ(โดยไม่ concern เรื่องถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำไปใช้หลังจากการอบรม
#ใช่
การสอนเทคนิคด้วยการยกตัวอย่างประกอบหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ผู้เรียนกำลังเผชิญอยู่แล้วมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคนิค ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเทคนิคนั้นน่าจะเหมาะกับตัวเขาจริงๆ
#ใช้
การทำให้ผู้เรียนเกิด commitment ของตัวเองที่จะนำไปใช้ขณะอยู่ในคลาส เปรียบเสมือนAction plan เล็กๆของตัวเองไปในตัว
.
.
ใช้เทคนิคนี้มาจะเจ็ดปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับการสอนไปโดยไม่รู้ตัว ????

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Logical and LateralLogical Lateral

แสดงความคิดเห็น