ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ตุลาคม 2564       510       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง @บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
29 กันยายน 2564

เป็นหลักสูตร on site ที่ประทับใจมาก ทางผู้บริหารของ Best Express มากล่าวเปิด และบอกวัตถุประสงค์
การจัดอบรมด้วยตัวเอง ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง ให้ความสนใจ ซักถาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ตลอดทั้ง Class เป็นอย่างดี  มีการแชร์สิ่งที่ได้รับไปตอนจบการอบรม หลากหลาย
มีทั้งบอกว่าจะไปปรับกรอบความคิดตัวเองใหม่ เพื่อสื่อสารกับคู่ค้า บางคนบอกว่าจะนำชุดคำถามไปลองใช้กับทีมงาน
บางคนจะไปฝึกฝนทักษะการฟัง และเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนบอกว่าหากเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะมีความขัดแย้งน้อยลง ประทับใจครับ