[ผลงานฝึกอบรม] การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ตุลาคม 2564     93     0

หลักสูตร การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง @บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
29 กันยายน 2564

เป็นหลักสูตร on site ที่ประทับใจมาก ทางผู้บริหารของ Best Express มากล่าวเปิด และบอกวัตถุประสงค์
การจัดอบรมด้วยตัวเอง ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง ให้ความสนใจ ซักถาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ตลอดทั้ง Class เป็นอย่างดี  มีการแชร์สิ่งที่ได้รับไปตอนจบการอบรม หลากหลาย
มีทั้งบอกว่าจะไปปรับกรอบความคิดตัวเองใหม่ เพื่อสื่อสารกับคู่ค้า บางคนบอกว่าจะนำชุดคำถามไปลองใช้กับทีมงาน
บางคนจะไปฝึกฝนทักษะการฟัง และเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนบอกว่าหากเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะมีความขัดแย้งน้อยลง ประทับใจครับ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  จูงใจการสื่อสารลดข้อขัดแย้ง

แสดงความคิดเห็น