[ผลงานฝึกอบรม] โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ตุลาคม 2564     116     0

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development
หลักสูตร HR For-non HR @บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
วันที่ 30 กันยายน 2564

     เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) หลักสูตร HR for – non HR
ของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กลุ่มผู้เรียนมีหลากหลายช่วงวัย ทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างการอบรม มีหลายมุมมอง หลายรูปแบบความคิดเห็น ผู้เรียนยอมรับว่าได้รับประโยชน์จากการแชร์ทุกครั้ง
สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงาน และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี หลายคนบอกว่าชอบเรื่องผู้นำรอบทิศทาง

     หลายคนชอบและอยากไปพัฒนาทักษะการคิด หลายคนยอมรับว่าจากความคิดเดิมที่ไม่คิดว่าจะสื่อสารกับทีมงานอย่างไรเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะกลับไปสื่อสารกับทีมงานให้มากขึ้น ทำความเข้าใจทีมงาน
เพื่อพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองในการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายองค์กร

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำ Leadershipโครงการ

แสดงความคิดเห็น