[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 พฤศจิกายน 2564     14     0

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร
บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
20 พฤศจิกายน 2564

ได้รับโอกาสให้ไปสอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตร on site บรรยากาศดีครับ กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร สนับสนุนให้มีการเติบโต ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทีม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้หลักการ แนวคิด Growth Mindset, Proactive Working, ทักษะการคิด ใน class

ทางผู้เรียนบางส่วนได้เกิดความคิดว้าว และAha ได้มีการกำหนดการทำ project ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มาวางแผนในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันพนักงานทุกระดับ ให้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการปฏิบัติตาม process ที่องค์กรได้กำหนดไว้ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร หลังจากจบ class ทางผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้รับหลักการ แนวคิด มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน การเข้าใจทีมงาน การบริหารคน การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้ารุ่นใหม่New genGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น