ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 พฤศจิกายน 2564       430       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร
บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
20 พฤศจิกายน 2564

ได้รับโอกาสให้ไปสอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตร on site บรรยากาศดีครับ กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร สนับสนุนให้มีการเติบโต ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทีม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้หลักการ แนวคิด Growth Mindset, Proactive Working, ทักษะการคิด ใน class

ทางผู้เรียนบางส่วนได้เกิดความคิดว้าว และAha ได้มีการกำหนดการทำ project ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มาวางแผนในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันพนักงานทุกระดับ ให้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการปฏิบัติตาม process ที่องค์กรได้กำหนดไว้ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร หลังจากจบ class ทางผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้รับหลักการ แนวคิด มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน การเข้าใจทีมงาน การบริหารคน การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น