[ผลงานฝึกอบรม] หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 พฤศจิกายน 2564     13     0

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง
บริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จำกัด
23 พฤศจิกายน 2564

การสอนแบบ Virtual Class วันนี้ สนุกครับ ผู้เรียนเป็นกลุ่มหัวหน้างาน ที่มีความสามารถ บริหารงานและดูแลน้องกันเป็นปกติอยู่แล้ว จำนวนผู้เรียนค่อนข้างมาก มีการแชร์ความคิดเห็นกันหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในคลาสเป็นอย่างดี สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิด

ในช่วงแรกของการแชร์ความคิด ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบการเป็นพี่เลี้ยง เพราะได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบนี้ มีบางส่วนจะชอบบทบาทอื่นๆ เช่น ครู ครูฝึก ที่ปรึกษา ไม่มีใครชอบบทบาทการเป็นโค้ชเลย และเมื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินต่อไป ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ในรูปแบบการอบรมจากวิทยากร ในการใช้คำถามให้ผู้เรียนมีการคิดตามก่อนแสดงความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรม โดยการใช้เครื่องมือการโค้ช ใช้ตัวอย่างชุดคำถาม ได้รับฟังตัวอย่างการโค้ช ระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นประโยชน์ของการใช้บทบาทโค้ช ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสนอความคิดของตัวเขาเอง เลือกวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เขามาปรึกษาหัวหน้าได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ และพร้อมที่จะมารายงานผลให้กับหัวหน้างานทราบถึงผลลัพธ์นั้น

ประทับใจครับและเกิดความยินดีทุกครั้งที่ผู้เรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้การโค้ชชิ่ง หลังจบคลาส ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะนำแนวทางการโค้ชชิ่ง เครื่องมือการโค้ช ชุดคำถาม ไปเสริมสร้าง ผลักดัน ต่อยอดในการพัฒนาทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นด้วยตัวของทีมงานเอง

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Coach and MentorMentorพี่เลี้ยง

แสดงความคิดเห็น