[ผลงานฝึกอบรม] เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 พฤศจิกายน 2564     14     0

บริษัท นิปปอนสตีลไพพ์ (ประเทศไทย)จำกัด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน class อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนชอบเรื่อง การเตรียมตัว, การเข้าพบบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อให้ครบทุกกลุ่ม, การวิเคราะห์การแข่งขัน ทั้งแบบ SWOT; BCG Matrix; ตารางตลาด-สินค้า โดยผู้เรียนมีเป้าหมายที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการขยายตลาดกับกลุ่มลูกค้า segment อื่นๆเพิ่มเติม ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับการใช้ sale pipeline เพื่อช่วยในการบริหารงานขายของตัวเอง ทำให้มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถวางแผน และพยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Selling skillงานขายอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น