ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 ธันวาคม 2564       93       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
15 ธันวาคม 2564

เริ่มสนุกกับการสอนแบบ Virtual Class วันนี้รู้สึกภูมิใจแทนองค์กรนิสสัน มอเตอร์ ที่มีบุคลากรคุณภาพ เห็นได้จากความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคลาสเป็นอย่างดี อย่างส่ำเสมอ ผู้เรียนมีการใช้กระบวนการคิด ใส่ใจในรายละเอียด และนำไปปรับใช้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องงาน การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และมีความเข้าใจในผู้อื่นมากขึ้น มีการแชร์ริ่งกันตลอดทั้งคลาส

ผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์ จากการเรียนรู้ครั้งนี้มาก จากเดิมที่คิดว่า Quotient มีเพียง IQ, EQ ตอนนี้มีการรับรู้เพิ่มเติมว่ามี Q หลากหลายมาก และแต่ละ Q สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ผู้เรียนเห็นว่าสามารถนำความฉลาดทางด้านต่างๆไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานทั้งกับตัวเอง และการทำงานร่วมกับคนอื่น และเกิดความเชื่อมั่นว่าหากนำความฉลาดในด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน มีความประทับใจในการสอนแบบ Virtual Class ครั้งนี้มากครับ

หลักสูตรน่าสนใจ

TAGS / Keyword ที่เกี่ยวข้อง