ผลงานฝึกอบรม - การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 ธันวาคม 2564       113       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
16 ธันวาคม 2564

เป็นการไปสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ On Site ร่วมกันกับผู้เรียนกลุ่ม Successor ที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กร เปิดหลักสูตรด้วยการที่ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และยินดีที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเดิน content ของหลักสูตรเริ่มจาก positive psychology เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความสุข ทั้งกับตนเอง สิ่งที่กำลังทำ และส่งผลที่ดีกับคนรอบข้าง จากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหลักการต่างๆในการทำงาน ทั้งการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง การติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ Feeadback การกำหนด commitment ในการพัฒนาตัวเองของทีมงานร่วมกัน โดยใช้การเชื่อมจาก positive psychology, growth mondset

ผู้เรียนหลายคนบอกว่า การที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี ตั้งแต่ก่อนเริ่มคลาส อีกทั้งมีการตระหนักรู้ว่า เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากัน เป็นเพียงการทำให้เกิด GAP เท่านั้น หากเชาลด GAP นั้นลงได้ จะส่งผลให้เป้าหมายที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี มีโอกาสมากขึ้น ทำให้ตลอดทั้งคลาสมีการใช้กระบวนการคิด และนำหลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นหัวหน้างานที่ดีของเขา (เป็นการลด GAP) อยู่ตลอดเวลาในคลาส หลายคนบอกว่าสามารถนำหลักการ DISC และคนในหลากหลายแบบในแต่ละสี ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ดีขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ on site ในครั้งนี้ครับ

หลักสูตรน่าสนใจ

TAGS / Keyword ที่เกี่ยวข้อง