ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 ธันวาคม 2564       452       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ
บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทสไทย) จำกัด
18 ธันวาคม 2564

เป็นการสอนแบบ on site ในวันหยุดขององค์กร กลุ่มผู้เรียนเป็น new gen ทั้งหมด มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ผู้เรียนชอบเรื่อง Growth Mindset เพราะทำให้สามารถเปลี่ยนมุมมอง กรอบความคิด แบบเดิมๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้สามารถก้าวออกมาจากความคิดแบบเดิมๆ เพื่อทดลองนำหลักการต่างๆ เช่น การเรียนรู้คุณลักษณะคน 4 แบบ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผู้เรียนชอบในการทำกิจกรรม

ระหว่าง class เพราะทำให้มองเห็นศักยภาพภายในของตัวเองที่อาจหลงลืมไป และเกิดความมั่นใจในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนมีความกล้าที่จะมีการนำสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (และมองว่ายังทำได้ไม่ดี) มาพิสูจน์ หลักการที่ได้เรียนรู้ใน class เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแบบใหม่และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป วันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง ที่ได้ทำสิ่งที่มีความสุข และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขด้วยครับ